1. Rechten en plichten

Stagiair

Gedurende de stageperiode heeft de stagiair op afgesproken dagen en tijdstippen toegang tot de werkplek. Verder heeft de stagiair recht op de nodige begeleiding. De wijze waarop invulling zal worden gegeven aan de stage wordt afgestemd met het opleidingsinstituut en de stagiair. Afspraken hierover zullen zijn vastgelegd in de stageovereenkomst.

Voorts heeft de stagiair recht op een praktijkplaats die volledig beschikbaar is, de begeleiding voldoende deskundig is en het stagebedrijf gunstig is beoordeeld door SBB.

De stagiair verplicht zich tot het naar beste kunnen verrichten van de door hem/haar te verrichten werkzaamheden, conform de door het stagebedrijf gegeven voorschriften en richtlijnen. Van de stagiair mag worden verwacht dat opdrachten worden uitgevoerd en dat competenties zich blijven ontwikkelen.

(Zonodig dient de stagiair zorg te dragen voor eventuele verzekeringen. Denk hierbij aan de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA)).

Stagebedrijf

Van het stagebedrijf wordt het volgende verwacht:

  • voldoen aan de eisen die de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB) stelt aan leerbedrijven;
  • het controleren van de opleiding/het opleidingsinstituut;
  • het voldoende en deskundig begeleiden van de stagiair gedurende de stage;
  • het opstellen van voorschriften en richtlijnen waar de stagiair zich tijdens de stage aan zal moeten houden;
  • het samen met de stagiair vaststellen van hoofdtaken, die de stagiair gedurende de stage zal verrichten;
  • zorg dragen voor eventuele verzekeringen: zie verzekeringen.

Aan de andere kant mag het stagebedrijf verwachten dat de stagiair zich voldoende inzet en opdrachten uitvoert.

Opleidingsinstituut

Ook het opleidingsinstituut speel een rol. Zij zal de bevoegdheid van het stagebedrijf controleren door bij SBB navraag te doen. Ook zal het opleidingsinstituut tijdens de stageperiode de student controleren en beoordelen.

Klik hier om weer naar de informatiepagina Richtlijnen Stage terug te keren.